Bc. Josef Kučera

Diplomová práce

Studium zhášení luminiscence vybraných molekul v systému H2O/D2O

Study on luminescence quenching of selected molecules in system H2O/D2O
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá změnou času vyhasínání luminiscence vybraných organických látek a sloučenin Sm(III) v lehké a těžké vodě. Časy vyhasínání látek byly měřeny pomocí časově rozlišené luminiscence. Byla proměřena závislost času vyhasínání na koncentraci těžké vody, ze které byl vypočten limit detekce jednotlivých systémů. S nelineárními závislostmi byly provedeny některé matematické operace …více
Abstract:
The changes of luminescence lifetimes of selected organic substances and compounds of Sm(III) in water and deuterium oxide are discussed in this Master’s thesis. Luminescence lifetimes were measured by means of time-resolved luminescence spectroscopy. The relations of decay time on concentration of deuterium oxide were measured and limits of detection were calculated. Nonlinear dependences were treated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta