Bc. Josef Rudolf

Diplomová práce

Analýza cestovního ruchu se zaměřením na LGBT

Tourism Analysis with a focus on the LGBT Segment
Anotace:
Cílem této práce bylo zhodnotit dostupná data o segmentu LGBT (lesba, gay, bisexuál a transsexuál) v cestovním ruchu a analyzovat současný stav předních organizací v České republice a zahraničí. Stanovil jsem si hypotézu, že v Praze nejsou ubytovací zařízení určené jen pro homosexuální klientelu, kdy nakonec byla tato hypotéza vyvrácena. Teoretická část slouží jako vysvětlení základních pojmů: LGBT …více
Abstract:
The aim of this study was to evaluate available data about the segment LGBT (a lesbian, a gay, a bisexual and a transgender) in tourism and analyze the current state of the leading organizations in the Czech Republic as well as abroad. I set the hypothesis that there are not accommodation facilities designed only for gay clientele in Prague, but this hypothesis was finally disproved. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze