Barbora HOVĚZÁKOVÁ

Bakalářská práce

Customer Relationship Management jako konkurenční výhoda firmy Manex and Co a. s.

Customer Relationship Management as a competitive advantage the company MANEX and Co.
Anotace:
Customer relationship management je proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky. Klient je nejdůležitějším částí, a pokud mu nemá postačující péči a pozornost, odchází ke konkurenci. Komunikace zajišťuje fungování mezi …více
Abstract:
Customer relationship management is the process of collecting and using information about customer. Allows you to know, understand and anticipace the needs, wants and buying habits of customers and promotes communication between company and customers. Client is the most important part, and if he does not have adequate care and attention, then the customer goes to the competition. The operation between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 22244

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOVĚZÁKOVÁ, Barbora. Customer Relationship Management jako konkurenční výhoda firmy Manex and Co a. s.. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe