Theses 

Krize období dospívání – Bc. Renáta PODLEŚNÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Renáta PODLEŚNÁ

Bachelor's thesis

Krize období dospívání

Crisis of adolescence

Abstract: Tato práce pojednává o období dospívání, které je jedním z nejzásadnějších a nejdramatič-tějších období v životě člověka. Jeho dramatičnost spočívá zejména v množství změn, kte-rými musí organizmus dítěte projít. Je obdobím hledání vlastní identity a smysluplného místa ve světě. Náročnost situací a nedostatečné zvládnutí všech vývojových úkolů může u nezralého jedince vyústit v typické krize období dospívání, které jsou popsány v teoretické části této práce. Praktická část práce pak pomocí případové studie nabídne pohled na prů-běh adolescence u jednoho konkrétního jedince a postoj jeho rodičů k tomuto období.

Abstract: The Bachelor Thesis deals with a period of adolescence which is one of the most essential and the most dramatic in a lifetime. Its extremeness especially consists in a number of changes going through a child's organism. It is a period of looking for own identity and purposeful place in the world. As a result of demanding situations and failing all cycles of evolution/development tasks may end in typical crisis of adolescence which is described in a theoretical part of the thesis. The practical part of the thesis offers a view of adolescence process in an example of particular individual and his/her parents attitudes towards the period.

Keywords: dospívání, krize, vývojové změny, krize identity, vztahy, vývoj osobnosti

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2009
  • Accessible from:: 13. 5. 2009
  • Identifier: 12226

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2009
  • Supervisor: doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=12226 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

The right form of listing the thesis as a source quoted

PODLEŚNÁ, Renáta. Krize období dospívání. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 21:50, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz