Bc. Zarina Melordoyeva

Bakalářská práce

Motivace a stimulace pracovníků ve vybraném podniku

The staff motivation and stimulation in a company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem motivace a stimulace pracovníků. Jedná se o téma, které je velice aktuální a kterým by se měla zabývat každá firma, která má zájem na efektivní práci svých zaměstnanců a také na své konkurenceschopnosti jak na trhu práce, tak také na trhu, kde realizuje své produkty. Práce je rozdělena na dvě částí, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou objasněny základní …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with motivation and stimulation of workers. This is the topic that is very important and it should be considered by every company that is interested in the efficient work of its employees and its competitiveness in both the labor market and the market with the company's products. The work is divided into two parts: a theoretical one and a practical one. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní