Natálie NUHLÍČKOVÁ

Diplomová práce

Analýza portálu novinky.cz z hlediska pojetí sociální práce

Novinky.cz portal analysis with respect to social work
Anotace:
Předložená diplomová práce propojuje dvě témata, a to oblast sociální práce a sféru mediální, konkrétně internetový portál Novinky.cz. Je obecně známo, že média mají velký vliv na utváření veřejného mínění. Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem, nakolik a jestli vůbec mediální server Novinky.cz informuje o sociální práci, sociálním pracovníkovi a sociálních službách. Pokud o těchto tématech referuje …více
Abstract:
This thesis combines two themes, namely social work and the media industry, specific web portal Novinky.cz. It is generally known that the media have a great influence on shaping public opinion. The aim of this work is to determine how, and to what extent if any media server Novinky.cz informs about social work, social worker and social services. If yes, what is the media image of social work within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Tomáš Waloszek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NUHLÍČKOVÁ, Natálie. Analýza portálu novinky.cz z hlediska pojetí sociální práce. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce