Bc. Mario KAMBUROV

Diplomová práce

Optimální metody dataminingu pro zpracování semistrukturovaných medicínských dat

Optimal data-mining techniques for semi-structured medical data processing
Anotace:
Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout řešení a vytvořit program, který by umožňoval korekce lékařských textů na základě velmi rozsáhlých a různorodých semistrukturovaných dat z lékařských zpráv. V práci teoreticky popisuji možnosti zpracování přirozeného jazyka a několik již implementovaných datamining algoritmů pro klasifikace textů. Je zde popsán princip mnou navrženého řešení, který využívá databáze …více
Abstract:
The aim of my thesis was to propose solution and to create a program that would allow correction of medical texts on the basis of a very large and diverse semistructured data from medical reports. The work describes the theoretical possibilities of natural language processing, and several already implemented datamining algorithms for text classification. There is described the principle of my proposed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Dr. Ing. Jana Klečková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAMBUROV, Mario. Optimální metody dataminingu pro zpracování semistrukturovaných medicínských dat. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační systémy