Theses 

Analýza práce, popis a specifikace vybraných pracovních míst v podniku MAVEL, a.s. – Hana Roškotová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Hana Roškotová

Diplomová práce

Analýza práce, popis a specifikace vybraných pracovních míst v podniku MAVEL, a.s.

Work Analysis, Description and Specification of Selected Jobs in the Company MAVEL, a.s.

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu pracovních míst v soukromém podniku MAVEL, a. s. Cílem práce je aktualizace současných popisů pracovních míst, doplněných o jejich specifikaci, a vytvoření chybějícího popisu vybrané pracovní pozice. První část práce tvoří teoretický základ, zpracovaný pomocí odborné literatury a relevantních internetových zdrojů. Praktická část dále charakterizuje zkoumaný podnik a uvádí základní vlastnosti respondentů, kterými byli všichni pracovníci zkoumaných pracovních pozic. Následuje analýza práce, prováděná prostřednictvím dotazníkového šetření. Výsledkem analýzy práce je vytvoření popisů pracovních míst, jejichž finální podoba je dotvořena po přímém rozhovoru s nadřízenými pracovníky zkoumaných pozic. Aktualizované popisy pracovních míst by měly usnadnit výběrová řízení firmy na dané pozice. V závěru práce je uvedeno několik doporučení, které by měly vést k zefektivnění personálních činností v rámci zkoumaného podniku.

Abstract: This thesis focuses on analysis of jobs in private company MAVEL a.s. Objective of this thesis is to update current jobs descriptions, which are supplemented by specification, and to create the missing description of the selected jobs. The first part of the work is theoretical base, which is elaborated by the literature and relevant web sources. The practical part discribes the company and basic characteristics of the respondents, who were all workers of studied jobs. Next part is analysis of work, which was carried out by questionnaires. The analysis result is to create jobs descriptions, whose final version is fleshed out by interview with senior staff. Updated descriptions should facilitace the selection procedure to the given positions. At the end of the work are introduced some recommendations which should lead to more effictive HR activities in the investigate company.

Klíčová slova: analýza práce, popis a specifikace pracovního místa, metody sběru informací

Keywords: work analysis, description and specification of job, methods of collecting informations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Eva Bedrnová
  • Oponent: Emilie Franková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30935


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 10:26, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz