Hana Roškotová

Diplomová práce

Analýza práce, popis a specifikace vybraných pracovních míst v podniku MAVEL, a.s.

Work Analysis, Description and Specification of Selected Jobs in the Company MAVEL, a.s.
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu pracovních míst v soukromém podniku MAVEL, a. s. Cílem práce je aktualizace současných popisů pracovních míst, doplněných o jejich specifikaci, a vytvoření chybějícího popisu vybrané pracovní pozice. První část práce tvoří teoretický základ, zpracovaný pomocí odborné literatury a relevantních internetových zdrojů. Praktická část dále charakterizuje zkoumaný …více
Abstract:
This thesis focuses on analysis of jobs in private company MAVEL a.s. Objective of this thesis is to update current jobs descriptions, which are supplemented by specification, and to create the missing description of the selected jobs. The first part of the work is theoretical base, which is elaborated by the literature and relevant web sources. The practical part discribes the company and basic characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Eva Bedrnová
  • Oponent: Emilie Franková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30935