Zuzana KRUTÍLKOVÁ

Bakalářská práce

Protipovodňová opatření města Valašské Meziříčí

Flood Protection Measures of Valašské Meziříčí
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá městem Valašské Meziříčí, ohrožením tohoto města z hlediska povodní a snahou nalézt řešení pro zmírnění dopadů této přírodní katastrofy. V teoretické části je nastíněna problematika povodní, historie města Valašské Meziříčí a historie povodní v tomto městě. Praktická část pak pojednává o protipovodňových opatřeních, které ve Valašském Meziříčí již jsou, které jsou plánovány …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the town of ValašskéMeziříčí and its possible flood threats. The thesis tries to solve the problem how to reduce the impact of such natural disaster. The theoretical part outlines the issue of floods, the history of Valašské Meziříčí and the history of floods in this town. The practical part is concerned with the existing flood prevention system, with the planned anti …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012
Zveřejnit od: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Koch

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRUTÍLKOVÁ, Zuzana. Protipovodňová opatření města Valašské Meziříčí. Uherské Hradiště, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe