Marek Ondra

Bakalářská práce

Zhodnocení ekologických rizik areálu dolu Rožná I a návrh na využití území po skončení těžebních prací

Evuluation of ecological riskas of area of mine Rožná I and suggestion on area use after the ending of mining works
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení ekologických rizik areálu dolu Rožná I a možnosti jeho využití po skončení těžebních prací. Prvotně je shrnut přehled literatury, týkající se těžby uranu, historie a současnosti dolu Rožná I, možných ekologických rizik, a s problematikou související legislativy. V práci je také popsáno zájmové území včetně budov areálu Rožná I a možných polutantů. V praktické …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is evuluation of ecological risks of area of mine Rožná I and possibilities of its use after the ending of mining works. Initially there is summarization of literature, related to uranium mining, history and present day of mine Rožná I, possible ecological risks, and legislative related to issue. In the thesis, there is describtion of interest area including building …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Mašíček, Ph.D.
  • Oponent: Lucie Svobodová, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělská specializace / Agroekologie