Bc. Veronika Lucká

Diplomová práce

Vlastnosti kalcinovaných kaolínů s obsahem mullitu v nátěrových hmotách

Properties of calcined kaolins with a content of mullite in coatings
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá studiem vlastností plniv na bázi kalcinovaných kaolinů s obsahem mullitu v nátěrových hmotách. Kaolíny se lišily hydrofobní povrchovou úpravou (typem silanu) a způsobem kalcinace (teplotou). Vlastnosti modifikovaných kaolínů byly testovány v nátěrových hmotách na bázi modifikované alkydové pryskyřice, které formulovány při objemové koncentraci OKP = 10%, 20% a 30%. Připravené …více
Abstract:
This diploma work deals with study the properties of fillers on the basis calcined kaolin with the mullite content in paint. Kaolins had differed hydrophobic surface treatment (silane type) and the way of calcination (temperature). Properties of modified kaolin were tested in coatings on the basis modified alkyd resins, which had been formulated on the volume concentration PVC = 10%, 20% and 30%. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lucká, Veronika. Vlastnosti kalcinovaných kaolínů s obsahem mullitu v nátěrových hmotách . Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická