Theses 

Tutoriál statistických metod pro populační asociační studie – Martina Vrzalová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Univerzita Palackého

Přírodovědecká fakulta

Bachelor programme / field:
Aplikovaná matematika / Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví

Theses on a related topic

Display description

Martina Vrzalová

Bachelor's thesis

Tutoriál statistických metod pro populační asociační studie

Tutorial on Statistical Methods for Population Association Studies

Abstract: Tato práce pojednává o základních statistických metodách užívaných v oblasti populačních asociačních studiích. Cílem práce je poskytnout čtenáři přehled metod zjišťování asociace založené na jednonukleotidovém polymorfismu a ukázat názorné řešení daných metod s podporou softwarů R a SAS na příkladech

Abstract: This text discusses the basic statistical methods used in population association studies. The aim is to give readers an overview of methods for detection of association based on single nucleotide polymorphisms and show the visual solution of the methods on examples with support of softwares SAS andR

Keywords: populační asociační studie, genetika, poměr šancí, Pearsonův test nezávislosti, Fisherův exaktní test, Korelace, Cochran-Armitage test, Dvouvýběrový t-test, Wilcoxonův dvouvýběrový test, ANOVA, Kruskalův-Wallisův test, SAS, R

Keywords: population association studies, Genetics, odds ratio, Pearson´s test of independence, Fisher´s exact test, correlation, Cochran-Armitage´s test, Two-Sample t-test, Wilcoxon test, ANOVA, Kruskal-Wallis test, SAS, R

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2010
  • Supervisor: Jana Vrbková
  • Reader: Jiří Fišer

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2010 dostupné: světu
PDF PDF

Other references 


Go to top | Current date and time: 18/6/2019 19:11, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz