Theses 

Tutoriál statistických metod pro populační asociační studie – Martina Vrzalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Palackého

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Martina Vrzalová

Bakalářská práce

Tutoriál statistických metod pro populační asociační studie

Tutorial on Statistical Methods for Population Association Studies

Anotace: Tato práce pojednává o základních statistických metodách užívaných v oblasti populačních asociačních studiích. Cílem práce je poskytnout čtenáři přehled metod zjišťování asociace založené na jednonukleotidovém polymorfismu a ukázat názorné řešení daných metod s podporou softwarů R a SAS na příkladech

Abstract: This text discusses the basic statistical methods used in population association studies. The aim is to give readers an overview of methods for detection of association based on single nucleotide polymorphisms and show the visual solution of the methods on examples with support of softwares SAS andR

Klíčová slova: populační asociační studie, genetika, poměr šancí, Pearsonův test nezávislosti, Fisherův exaktní test, Korelace, Cochran-Armitage test, Dvouvýběrový t-test, Wilcoxonův dvouvýběrový test, ANOVA, Kruskalův-Wallisův test, SAS, R

Keywords: population association studies, Genetics, odds ratio, Pearson´s test of independence, Fisher´s exact test, correlation, Cochran-Armitage´s test, Two-Sample t-test, Wilcoxon test, ANOVA, Kruskal-Wallis test, SAS, R

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: Jana Vrbková
  • Oponent: Jiří Fišer

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2010 dostupné: světu
PDF PDF


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 09:17, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz