Theses 

Marketingové strategické řízení rekreačního střediska Lovecká chata – Soňa Vybíralová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Soňa Vybíralová

Diplomová práce

Marketingové strategické řízení rekreačního střediska Lovecká chata

The Hunting lodge's strategic marketing management

Anotace: Diplomová práce se zabývá návrhem konkurenceschopnosti rekreačního střediska Lovecká chata. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Teoretická část pojednává o problematice využívání marketingu a marketingového mixu jako prostředku pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy. V analytické části je charakterizovaná Lovecká chata, následuje analýza marketingového mixu, PEST analýza a SWOT analýza. Na základě těchto analýz jsou v projektové části navržena opatření, která povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti

Abstract: The master thesis deals with draft of improvement competitive advantage of Lovecká chata. The thesis is divided into three main parts. The theoretical part discusses marketing and marketing mix as a instrument for improvement competitive advatage of company. Company Lovecká chata is presented in the analysis part, after marketing mix analysis, PEST analysis and SWOT analysis. On the basis of this analysis recommendation are formulated in the project part. This recommendation are suggested for improvement competitive advantage of company Lovecká chata thereby improvement its financial situation

Klíčová slova: Marketing, marketingový mix, konkurence, konkurenceschpnost, SWOT analýza, PEST analýza

Keywords: marketing, marketing mix, competition, competitive advantage, SWOT analysis, PEST analysis

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2010
  • Vedoucí: Halina Kotíková
  • Oponent: Vladimír Hobza

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 03:32, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz