Ing. Ivana Mackurová

Bakalářská práce

Náklady společné obchodní politiky

Costs of Common Commercial Policy
Abstract:
The goal of the submitted thesis "Costs of the Common Commercial Policy” is to evaluate the cost of Common Commercial Policy with a focus on agriculture, where occurs the largest regulation of trade by the European Union. In order to achieve this objective, a tariff policy is studied and its impact on trade and individual economic subjects. The first part describes Common Commercial Policy, its creation …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce „Náklady spoločnej obchodnej politiky“ je zhodnotiť náklady spoločnej obchodnej politiky so zameraním na poľnohospodárstvo, kde dochádza k najväčším reguláciám obchodu zo strany EÚ. Za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa je skúmaná colná politika EÚ a jej dopady na obchod a jednotlivé ekonomické subjekty. Prvá časť práce charakterizuje spoločnú obchodný politiku, jej vznik …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Monika Jandová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta