Theses 

Srovnání php frameworků – Luboš Šmída

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Luboš Šmída

Diplomová práce

Srovnání php frameworků

Comparison of php frameworks

Anotace: Diplomová práce na téma „Srovnání PHP frameworků“ se zabývá porovnáním vybraných PHP frameworků pomocí následujících kritérií: architektury, podporované verze PHP, možnosti validace formulářů, implementace AJAXU, licence, pod jakou je framework distribuován a dalších. V každém frameworku byla napsána stejná miniaplikace vypisující do html stránky záznamy z databáze. Poté byl proveden benchmark, zachycující časy potřebné pro zobrazení daných záznamů a paměťové nároky. U každého frameworku je ukázka zdrojového kódu miniaplikace.Cílem práce je tedy porovnat vybrané PHP frameworky pomocí předem stanovených kritérií a provést s nimi jednoduchý benchmark.

Abstract: The work is called „Comparison of PHP frameworks“. This work compares chosen PHP frameworks. The frameworks are compared according to the following criteria: the architecture, supported versions of PHP, form validation, implementation of AJAX, type of licence and the others. In each framework, there was written the same simple application. The application loaded data from database and displayed them to the html page. The times needed for displaying the data and memory usages were tested in a benchmark. There is also an example of a source code of each application.The objective of the work is to comapare the chosen PHP frameworks with predefined criteria and to test them in the simple benchmark

Klíčová slova: framework, php, srovnání

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2010
  • Vedoucí: Filip Malý
  • Oponent: Pavel Kříž

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:14, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz