Bc. Nikoletta Szamecová

Bakalářská práce

Role nitrovaných mastných kyselin v regulaci pluripotence a diferenciace embryonálních kmenových buněk

Role of nitro-fatty acids in regulation of pluripotency and differentiation in embryonic stem cells
Abstract:
Nitro-fatty acids represent a new group of endogenous signaling molecules that are produced mainly by the organism's response to oxidative and nitrating stress, and their effect is associated with anti-inflammatory reactions. Previous studies show that nitro-fatty acids are involved in a number of basic cellular functions and are also thought to be involved in processes regulating the maintenance of …více
Abstract:
Nitrované mastné kyseliny představují novou skupinu endogenních signálních molekul, které jsou produkovány zejména odpovědí organismu na oxidativní a nitrační stres a jejich efekt je spojován s protizánětlivými reakcemi. Předešlé studie ukazují, že nitrované mastné kyseliny jsou zapojeny do celé řady základních buněčných funkcí a předpokládá se, že také vstupují do procesů regulujících udržení pluripotence …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jana Kudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta