Bc. Nikoletta Szamecová

Bachelor's thesis

Role nitrovaných mastných kyselin v regulaci pluripotence a diferenciace embryonálních kmenových buněk

Role of nitro-fatty acids in regulation of pluripotency and differentiation in embryonic stem cells
Abstract:
Nitro-fatty acids represent a new group of endogenous signaling molecules that are produced mainly by the organism's response to oxidative and nitrating stress, and their effect is associated with anti-inflammatory reactions. Previous studies show that nitro-fatty acids are involved in a number of basic cellular functions and are also thought to be involved in processes regulating the maintenance of …more
Abstract:
Nitrované mastné kyseliny představují novou skupinu endogenních signálních molekul, které jsou produkovány zejména odpovědí organismu na oxidativní a nitrační stres a jejich efekt je spojován s protizánětlivými reakcemi. Předešlé studie ukazují, že nitrované mastné kyseliny jsou zapojeny do celé řady základních buněčných funkcí a předpokládá se, že také vstupují do procesů regulujících udržení pluripotence …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Jana Kudová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta