Theses 

Barokní sloupy, kříže a sochy v Litovli – Tereza ŠPAČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a dějiny výtvarných umění / Dějiny výtvarných umění

Tereza ŠPAČKOVÁ

Bakalářská práce

Barokní sloupy, kříže a sochy v Litovli

Baroque columns, crosses and statues in Litovel

Anotace: Bakalářská práce zpracovává téma barokního sochařství v Litovli. V úvodu nastiňuje cíle práce. Dále předkládá kapitolu o autorech, kteří se věnovali Litovli a její historii. V hlavní části se práce chronologicky zabývá dochovanými památkami především barokními sloupy, kříži a sochami a věnuje se i dobovým sochařům, autorům těchto děl. Mezi tyto autory patřil Johann Sturmer, Václav Rende, Tobiáš Schütz, a Jiří Antonín Heinz. Součástí práce je podrobný soupis zmiňovaných dochovaných sochařských realizací z období baroka. V závěru práce shrnuje vybádané informace o barokních sochařských dílech v Litovli.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is the art of baroque sculpture in Litovel. Introduction represents the main topic of this theses. Next chapter describes the art historians and local chroniclers who wrote about Litovel and its history. Main part of this thesis is ordered chronologically description of the preserved monuments - especially baroque columns, crucifixes and statues. It's also about the sculptors of these pieces of art. The list of sculptors including Johann Sturmer, Václav Render, Tobiáš Schütz and Jiří Antonín Heinz. The thesis also contains detailed inventory of mentioned preserved sculptural monuments and realizations of the Baroque era. In conclusion thesis summarizes results of research about the baroque sculptures.

Klíčová slova: Litovel, sloup Nejsvětější Trojice, sv. Jan Nepomucký, Mariánský morový sloup, Johann Sturmer, Jiří Antonín Heinz, Tobiáš Schütz, Václav Render

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=188071 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠPAČKOVÁ, Tereza. Barokní sloupy, kříže a sochy v Litovli. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:56, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz