Ing. Alena Dolejší, DiS.

Bakalářská práce

Evropská měnová unie

European Monetary Union
Anotace:
Předmětem bakalářské práce Evropská měnová unie je zhodnocení měnové strategie ČNB v souvislosti se vstupem ČR do EU, provedení analýzy dopadu zavedení eura na daňový systém v ČR a zároveň potřebné právní úpravy při eventuálním vstupu do eurozóny. První kapitola práce charakterizuje evropskou měnovou unii, její historii, vývoj, současnou podobu, výhody a nevýhody členství v měnové unii. Druhá kapitola …více
Abstract:
The subjekt of this thesis is the evaluation of Mostary union CNB Monetary Strategy in the kontext of accession to the EU, the analysis of the impal of the introduction of the euro in the tax systém in the country and also the necessary legislativ for the eventual entry into the eurozone. The first charter describes the European Monetary Union, its history, development, current form, the advantages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře