Mgr. Zuzana Janoštiaková

Bakalářská práce

Homosexualita v japonskej spoločnosti

Homosexuality in Japanese society
Abstract:
This thesis is an introduction to problematic of homosexuality in Japanese society. Since there has been lot of research done in foreign languages concernig homosexuality in Japan but none in Czech or Slovak language, my thesis brings closer look into some aspects of this problematic such as terms used for describing homosexuality in Japanese language, history of homosexuality in Japan, phenomen known …více
Abstract:
Táto bakalárska práca predstavuje problematiku homosexuality v japonskej spoločnosti. Keďže sa jej venuje množstvo výskumov v jazykoch cudzích, ale žiaden v jazyku českom alebo slovenskom, moja práca prináša bližší pohľad na mnohé aspekty tejto problematiky ako sú japonské termíny na jej opis, história homosexuality v Japonsku, fenomén deväťdesiatych rokov známy ako gay boom, či jej obrazy v japonskej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Japanistika

Práce na příbuzné téma