Bc. Eva Vaňková

Diplomová práce

Kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou pohledem pěstounů.

Contact of child in foster care with the biological family in the view of foster parents
Anotace:
Cílem práce je popsat kontakt dítěte v pěstounské péči pohledem pěstounů. Práce se skládá ze sedmi kapitol. První čtyři kapitoly nabízejí teoretický úvod a popisují význam rodiny pro dítě, psychickou deprivaci a její dopad na dítě, citovou vazbou a jaká rizika pro dítě má její narušení. Následuje kapitola, která popisuje formy náhradní péče v České republice. Navazuje kapitola poskytující informace …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to describe a contact of a child in foster care with his or her biological family in the view of foster parents. The thesis consists of seven chapters. First four chapters offer theoretical introduction and describe significance of family for children, psychological deprivation and its impact on child, emotional bond and the risks constituted its disruption. Next chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta