Bc. Michael Hon

Diplomová práce

Redukce abstrakce

Reduction of abstraction
Anotace:
Diplomová práce se zabývá abstraktními a reduktivními tendencemi v oblasti malby. Těžištěm a zároveň praktickým výstupem práce je soubor obrazů a grafik, založený na funkci a tematizaci esenciálních malířských znaků a principů - jak účelných, tak bezděčných. Abstraktní, nezobrazující forma díla je zde spjata především s konstrukčními prvky média. Představené dílo lze chápat jako součást dlouhodobého …více
Abstract:
The diploma thesis deals with abstract and reductive tendencies in visual art. The focus and concurrently the practical outcome of the thesis consists of series of paintings and graphic art. These paintings are based on essential principals of art - both functional and instinctive. Abstract form of artwork refers mainly to structural composition of used medium. The presented collection can be seen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Kamenický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta