Ing. Tomáš Hajíček

Bakalářská práce

Efektivní segmentace portfolia potenciálních zákazníků a souvislost s určenými cíly společnosti. Význam segmentace a volba kritérií segmentace dle zaměření a vize společnosti

Effective segmentation of customers portfolio in connection with given company goals. Prospect segmentation criteria and its priorities according to company’s vision
Anotace:
Segmentace potenciálních zákazníků je velice důležitá činnost každé organizace, která provozuje své podnikatelské aktivity v různých zemích světa. Na trhu fungují určité druhy segmentů a každý z nich má mnoho potenciálních zákazníků a je pouze na organizaci, zda určí správný segment a vytvoří podmínky pro potenciální zákazníky. V této bakalářské práci analyzuji různé druhy segmentace, která určuje …více
Abstract:
The segmentation of potential clients is a very important activity in each organisation which operates its business activities throughout the various countries of the world. Certain types of segments function on the market and each has many potential clients and it is only up to the organisation as to whether it states the correct segment and creates conditions for possible clients. In this Bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní