Theses 

EJB komponenta pro práci s ontologiemi – Bc. Petr Kubík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Bc. Petr Kubík

Diplomová práce

EJB komponenta pro práci s ontologiemi

EJB component for the manipulation with ontologies

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá ontologiemi a základními technologiemi pro jejich popis. Seznamuje s formátem OWL 2, knihovnami OWL API a Pellet Reasonerem, které slouží pro manipulaci s OWL ontologiemi. Práce je zaměřená na návrh a implementaci Enterprise Java Beans komponenty, která poskytuje služby pro kladení dotazů nad ontologiemi, a to včetně dedukovaných znalostí. Následně je ke každé službě vytvořen jednotkový test.

Abstract: This diploma thesis occupies by the ontologies and the basic technologies for their description. Thesis acquaintes with the OWL 2 format, the OWL API libralies and Pellet Reasoner, which serve as manipulation with the OWL ontologies. Thesis is focused on proposal and implementation of the Enterprise Java Beans component, which provides services for asking question about the ontologies including deduced knowledge. For every service is created subsequently per unit test.

Klíčová slova: sémantický web, ontologie, XML, XML Schema, RDF, RDF Schema, OWL, OWL 2, OWL API, Pellet Reasoner, SWRL, Java EE, EJB, Stateful Session Bean, ASVG, GATE

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 17:12, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz