Theses 

Sociální sítě a volný čas žáků – Kateřina Rosíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času

Kateřina Rosíková

Bakalářská práce

Sociální sítě a volný čas žáků

Social networks and leisure students

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématem sociálních sítí a volného času žáků. Cílem práce je podat přehled fenoménu sociálních sítí ve vztahu k trávení volného času dětí a mládeže. Poukázat na rizika, jimž se mladí uživatelé vystavují. V teoretické části vymezuji pojem sociálních sítích, jejich historii a nejvýznamnější z nich. Dále popisuji pojem volný čas jeho historii a současné možnosti. V poslední kapitole se věnuji bezpečnosti na internetu, podávám přehled prevence vůči těmto rizikům a navrhuji další možnosti vzdělávání a sebevzdělávání v této oblasti. V praktické části provádím kvantitativní výzkum založený na dotaznících vlastní konstrukce mezi žáky staršího věku a rozhovoru s pedagogy. Provádím orientační průzkum, mezi žáky, nakolik sociální sítě ovlivňují jejich každodenní život a kolik volného času jim žáci věnují.

Abstract: The bachelor´s work deals with social networking and pupils leisure time. The goal of my work is to give an overview of the phenomenom of social networks in relation to leisure activities for childern and youth, and to refer to the risks who exhibit young people. In the theoretical part I define the concept of social networks, their history and present the most important ones. Then, I describe the concept of leisure time, its history, and current options. The last chapter deals with safety on the Internet, give it overview of the prevention of these risks and suggests other options for education and self-education in this area. In the practical part, I´m doing quantitative research, based on questionnaires of my own design distributed among students of on older age and interviews teachers. I implement a preliminary research between pupils on how social networks affect their everyday lives and how much free time pupils spend there.

Klíčová slova: Sociální sítě, volný čas, bezpečný internet

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Píša

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27997 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Rosíková, Kateřina. Sociální sítě a volný čas žáků. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 19:46, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz