Ladislava SCHAFFEROVÁ

Bakalářská práce

Vývoj sociální práce v České republice od roku 1990 a její právní zakotvení se zaměřením na kompetence orgánů samosprávy

The Development of a Social Welfare Work in the Czech Republic since 1990 and its Legal Regulation Focusing on the Competences of Self-Goverment Authority.
Anotace:
Práce se zabývá vývojem sociální práce v ČR od roku 1990 s podrobným zaměřením na kompetence orágánů samosprávy včetně právního ukotvení. Práce je vedena pouze v teoretické rovině, ky první část je zaměřena na definování používáné odborné terminologie. Dále je práce rozdělena na časová období s ohledem na roky, kdy došlo k přijetí právních předpisů ovlivňujících výkon sociální práce. Rozsah kompetencí …více
Abstract:
The thesis deals with the development of social welfare work in the Czech Republic since 1990 with detailed focus on the competences of self government bodies including the relating legal regulations. The thesis is elaborated only on a theoretical level with its first part concentrating on definitions of the legal terminology used. Furthermore, the thesis is divided to periods with regard to years …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2015
Zveřejnit od: 26. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHAFFEROVÁ, Ladislava. Vývoj sociální práce v České republice od roku 1990 a její právní zakotvení se zaměřením na kompetence orgánů samosprávy. Č. Bud., 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 3. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 20zjt1 20zjt1/2
26. 3. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
26. 3. 2015
Bulanova, L.
27. 3. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.