Štěpánka Ansorge

Diplomová práce

Dětský film, rodinný film a film o dětech v kontextu české kinematografie let 2014-2018

Children's film, family film and child film in the context of czech film 2014-2018

Anotace:
Diplomová práce je žánrovou studií týkající se rozlišení žánrů dětský film, rodinný film a film o dítěti s důrazem na odlišné způsoby oslovování cílového diváctva. V této souvislosti se práce opírá především o filmové teorie Noela Browna a Bruce Babingtona. Poznatky aplikuje na české filmy, které měly kinopremiéru v letech 2014-2018. V této souvislosti diplomová práce obsahuje případové studie filmů …více
Abstract:
This master thesis is a genre study concerning the genre differentiation of children's film, family film and child film with an emphasis on different ways of addressing the target audience. In this context, the study is primarily based on film theories of Noel Brown and Bruce Babington. The knowledge is applied to Czech films that had their premiere in 2014-2018. The thesis contains case studies of …více
 

Klíčová slova

česká kinematografie

Klíčová slova

filmová teorie

Klíčová slova

dětský film

Klíčová slova

10. léta 21. století

Klíčová slova

animovaný film

Klíčová slova

dětští diváci

Klíčová slova

analýzy filmových děl

Klíčová slova

hraný film
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2019
  • Vedoucí: Lucia KAJÁNKOVÁ
  • Oponent: Jiří DUFEK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 2. 2020 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna