Mgr. Dagmar Zigáčková, Ph.D.

Doctoral thesis

Kontrola kvality kódujících a nekódujících RNA v lidských buňkách

RNA surveillance of coding and noncoding RNAs in human cells
Abstract:
Jedním ze základních životních procesů je transkripce DNA do RNA, která umožňuje přenos a využití genetické informace. Transkripce je velmi dynamický a komplexní proces zahrnující množství molekulárních strojů z proteinů a RNA. Protože jsou molekuly RNA nejprve produkovány jako nezralé prekurzory, každá RNA musí podstoupit složité zpracování, aby dosáhla zralosti a tedy plné funkčnosti. Je nevyhnutelné …more
Abstract:
One of the fundamental processes of life is the transcription of DNA to RNA enabling the transmission and usage of genetic information. Transcription is a highly dynamic and complex process involving multiple protein and RNA machineries. As RNAs are first produced as immature precursors, each RNA transcript has to undergo elaborate biogenesis in order to reach its maturity and thus full functionality …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 11. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 11. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.
  • Reader: Dr. Dominique Gagliardi, doc. Mgr. David Staněk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biomolecular chemistry and bioinformatics / Biomolecular chemistry and bioinformatics