Martin Vosáhlo

Diplomová práce

Hranice současného fotografického dokume ntu

Borders of Contemporary Documentary Photography

Anotace:
Diplomová práce nesoucí název Hranice současného fotografického dokumentu je zaměřena na specifický vývoj, kterým prošla zahraniční dokumentární fotografie přibližně za poslední dvě desetiletí. Práce je rozdělena do tří samostatných kapitol, každá z nich pojednává o rozdílném tématu. První kapitola se zabývá procesem integrace dokumentární fotografie do uměleckého kontextu. Následující kapitola podrobně …více
Abstract:
Thesis bearing the name ?Boarders of Contemporary Documentary Photography? is focused on specific development, which underwent foreign documentary photography for about last two decades. The work is divided into three separate chapters, each of them deals with a different topic. The first chapter deals with the process of integration of documentary photography in an artistic context. The following …více
 

Klíčová slova

teorie fotografie

Klíčová slova

fotografové

Klíčová slova

Sekula Allan 1951-

Klíčová slova

dokumentární fotografie
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 10. 2012
  • Vedoucí: Viktor KOLÁŘ
  • Oponent: Robert SILVERIO

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie