Ester GAWLASOVÁ

Bakalářská práce

Terapie tmou a její vliv na úroveň syndromu vyhoření

Dark therapy and its effect on the level of the burnout syndrome
Anotace:
Technika chamber REST neboli terapie tmou se jeví z pohledu lidské zkušenosti jako velice účinná potenciálně terapeutická metoda napomáhající regeneraci tělesných i duševních sil. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem pobytu v prostředí chamber REST na úroveň syndromu vyhoření. Práce je rozdělená na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část pojednává o syndromu vyhoření, zabývá se etiologií, diagnostikou …více
Abstract:
Chamber REST or darkness therapy appears from the perspective of human experience as a potentially very effective therapeutic method that helps to regenerate physical and mental strength. This thesis deals with verification of premise, that spending some time in the atmosphere with restricted stimulation may have a positive impact on a level of burnout syndrome. The work is divided into theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016
Zveřejnit od: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Malůš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAWLASOVÁ, Ester. Terapie tmou a její vliv na úroveň syndromu vyhoření. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta