Mgr. Ondřej Zukal

Bakalářská práce

Rozvoj kartografických znalostí a dovedností pomocí map na orientační běh

Development of cartographic knowledge and skills using orienteering maps
Anotace:
Hlavním tématem této práce je využití map na orientační běh v hodinách zeměpisu. Přesněji řečeno možnost jejich použití jako jednoho z názorných vyučovacích prostředků při teoretické i praktické výuce kartografie a rozvoji kartografických znalostí a dovedností žáků na 2. stupni základní školy. Práce je složena z teoretické části, která čtenářům poskytuje základní informace k tématu, a tvůrčí části …více
Abstract:
Main topic of this thesis is an application of orienteering maps to geography classes. Precisely, the possibility of their use as one of the demonstrative educational tools in theoretical and practical teaching of cartography knowledge and skills for secondary school students. The thesis is composed of a theoretical part, which provides readers with basic knowledge about the topic, and a creative part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta