Bc. Lenka Chylíková

Master's thesis

Building Specialized Corpora For Term Extraction

Building Specialized Corpora For Term Extraction
Abstract:
Cílem této diplomové práce je porovnat přednosti a nevýhody vytváření glosářů ze tří srovnatelných korpusů, které se liší nejen metodou kompilace, ale především účelem obsahu textů. Použití překladů jako zdroje korpusu je problematické, nicméně v tomto případě má své opodstatnění. Vytvořené glosáře budou usnadňovat práci překladatele v textech vyžadujících odbornou znalost, konkrétně týkajících se …more
Abstract:
The aim of the thesis is to compare advantages and disadvantages of glossary-making procedure that is based on three comparable corpora. The corpora differ not only in compilation method, but mainly in their purpose of the content. The most controversial issue is the use of translations as a source for corpus compilation, but its use has its particular purpose in this case. Such corpus-based glossaries …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Reader: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / English Language and Literature