Theses 

Specifika příspěvkové organizace města – Ing. Zdeňka Špičková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Zdeňka Špičková

Bakalářská práce

Specifika příspěvkové organizace města

Specifics of municipal allowance organisation

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Specifika příspěvkové organizace města“ je přiblížení fungování příspěvkových organizací zřízených ÚSC. Teoretická část je zaměřena na zřízení, legislativu, správu, vedení a financování neziskových organizací ve veřejném sektoru. V praktické části se tímto podrobněji zabývám na konkrétním příkladu příspěvkové organizace Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše. Provádím srovnání s dalšími neziskovými organizacemi a soukromým sektorem. Analyzuji případné problémy, nedostatky i silné stránky organizace a navrhuji řešení těchto problémů.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Specifics of municipal allowance organization” is an approach to allowance organization running established by municipal. The theoretical part is focused on foundation, law, administration, management and financing of allowance organizations in non-profit sector. In the practical part I pay attention to those in an ¬allowance organization of Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše. I compare it with other ¬allowance organizations and profit sector. I analyze possible problems, deficiency and strong points of the organization and I suggest solutions of these problems.

Klíčová slova: Klíčová slova Příspěvková organizace, neziskový sektor, kultura, zdroje financování, zřizovatel, hospodaření Keywords Allowance organization, non-profit sector, culture, financing arrangements, founder, economization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Martin Křivánek
  • Oponent: Ing. Karel Smolík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 02:00, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz