Mgr. Tomáš Janíček

Bakalářská práce

Regenerace a kompenzační cvičení v plaveckém sportu

Regeneration and compensation in swimming
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá problematikou regenerace prostřednictvím kompenzačních cvičení v plavání. Jsou popsané nejproblematičtější části těla z hlediska kompenzace a je prezentován sborník cviků zaměřující se na odstranění negativních dopadů jednostranného zatížení.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on regeneration through compensation exercises in swimming. It contains description of the most problematic parts of the body in terms of compensation and presents a collection of exercises focusing on removing the negative impact of unilateral load.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu