Jana Bělunková

Bachelor's thesis

Barva a její význam v Corporate Identity

Colour and its Corporate Identity significance
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá významem barvy v rámci Corporate identity firmy. Tedy práce zkoumá, jak dané společnosti komunikují své firemní barvy v rámci jednotlivých složek Corporate identity a jak s nimi pracují.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the importance of colour within the terms of Corporate identity of company. This thesis explores how the company communicates its corporate colours within individual folders Corposate identity and how to work with them.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zverejniť od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Zdeněk Křížek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bělunková, Jana. Barva a její význam v Corporate Identity. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / Marketing Communications