Bc. Hana Holečková

Diplomová práce

Specifika využívání metod aktivizující výuky při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Specifics of activating teaching methods to use when working with pupils with special educational needs
Anotace:
Diplomová práce s názvem Specifika využívání metod aktivizující výuky při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je zaměřena na výuku odborných předmětů na střední škole. Teoretická část pojednává o přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, věnuje se tvořivosti a aktivitě v edukačním procesu a popisuje výukové metody. Praktická část vychází z průzkumu mezi učiteli tří středních …více
Abstract:
The diploma thesis titled "The use of student-activating teaching methods when working with pupils with special educational needs" is focused on the teaching of vocational subjects at secondary schools. The theoretical part discusses the approach to pupils with special educational needs, describes creativity and activity in the educational process as well as the teaching methods. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Bednárová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta