Bc. Kristýna Hranáčová

Master's thesis

Strategie vytváření vztahu se zákazníkem a jeho upevňování

The strategy of relationship with the customer and its consolidation
Abstract:
Diplomová práce se zabývá strategií vytváření vztahu se zákazníky a jeho upevňováním. Práce je koncipována jako teoreticko-aplikační studie. V teoretické části autorka poukáže na proměny marketingové komunikace a především se soustředí na tzv. CRM. Vysvětlí důležitost CRM při vytváření vztahu se zákazníkem. V aplikační části se autorka zaměří na vhodnou a nevhodnou komunikaci firmy směrem k zákazníkům …more
Abstract:
This diploma thesis deals with strategy of customer relationship and its consolidating. Thesis is composed from theoretical and practical part. In the theoretical part, the author points to the transformation of marketing communication and especially focuses on the so-called CRM. Explain the importance of CRM in creating a relationship with the customer. In the practical part, the author focuses on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Ilona Toufarová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní