Mgr. Eva Němcová, Ph.D.

Doctoral thesis

Využití metody real-time PCR v širokospektré detekci patogenů

Application of real-time PCR in broad-range pathogen detection
Abstract:
Metoda PCR je stále více využívána v molekulární detekci patogenů. Jejími výhodami jsou rychlost, citlivost a možnost diagnostikovat agens i v případě jeho obtížné kultivovatelnosti nebo z klinických vzorků odebraných pod antibiotickou clonou. Aplikace real-time PCR znamená nižší riziko kontaminace a přináší možnost kvantifikovat mikrobiální nálož ve vyšetřovaném vzorku. Cílem disertační práce byla …more
Abstract:
PCR is being increasingly used in pathogen detection. It is fast, sensitive method capable to detect fastidious pathogens or those in samples taken under antibiotic treatment. Application of real-time PCR can lower the contamination risk and bring the opportunity to quantify the amount of pathogen in the sample. The aim of this study was to optimise this method for detection and identification of fungi …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2015
  • Supervisor: prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc., doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta