Mgr. Eva Němcová, Ph.D.

Doctoral thesis

Využití metody real-time PCR v širokospektré detekci patogenů

Application of real-time PCR in broad-range pathogen detection
Anotácia:
Metoda PCR je stále více využívána v molekulární detekci patogenů. Jejími výhodami jsou rychlost, citlivost a možnost diagnostikovat agens i v případě jeho obtížné kultivovatelnosti nebo z klinických vzorků odebraných pod antibiotickou clonou. Aplikace real-time PCR znamená nižší riziko kontaminace a přináší možnost kvantifikovat mikrobiální nálož ve vyšetřovaném vzorku. Cílem disertační práce byla …viac
Abstract:
PCR is being increasingly used in pathogen detection. It is fast, sensitive method capable to detect fastidious pathogens or those in samples taken under antibiotic treatment. Application of real-time PCR can lower the contamination risk and bring the opportunity to quantify the amount of pathogen in the sample. The aim of this study was to optimise this method for detection and identification of fungi …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2015
  • Vedúci: prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc., doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta