Bc. Václav Muzikář

Bachelor's thesis

Návrh a implementace „lehkého“ CMS

Smart CMS: design and implementation
Anotácia:
Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému typu CMS. Při vývoji byl kladen důraz na „lehkost“ výsledného řešení. Systém je navržen jako platforma pro vývoj a provoz webových portálů. Tato platforma tak poskytuje základní nástroje a implementaci, která je využitelná ve výsledných projektech, čímž je zrychlen a ulehčen jejich vývoj. Dále tato platforma poskytuje integrovanou podporu pro modulární …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of design and implementation of a CMS. Development of this system was focused to be smart. The system is designed to be a platform for developing and hosting websites. This system platform provides basic tools and implementation which can be used in the web projects. This can significantly speed up the process of development. The CMS also provides integrated …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedúci: RNDr. Jaroslav Bayer
  • Oponent: RNDr. Jan Géryk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Computer Systems and Data Processing

Práce na příbuzné téma