Martina Kočová

Diplomová práce

Financování, účetnictví a specifika obecně prospěšných společností působících v rozvojových zemích

Financing, accounting and specifics of public benefit corporations operating in developing countries
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat specifickou situaci neziskových organizací působících v konkrétních podmínkách Angoly, rozvojové země, která se pozvolna vzpamatovává z důsledků dlouholeté občanské války. V první části je nastíněna situace v České republice, dalších zemích Evropské unie, a několika vybraných rozvojových zemích. Následuje přiblížení konkrétní situace v Angole včetně stručného …více
Abstract:
This thesis aims to describe the specific situation of non-profit organizations operating in the specific conditions of Angola, developing country, which is slowly recovering from the consequences of a protracted civil war. The first part gives an overview about the situation in the Czech Republic and other countries of the European Union, and a few selected developing countries. Then follows the approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Hana Takáčová
  • Oponent: Vladimír Králíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35799