Katarína Juríčková

Bakalářská práce

English Speaking Anxiety of English Teachers in the Czech Republic (age group 31- 40)

English Speaking Anxiety of English Teachers in the Czech Republic (age group 31- 40)
Abstract:
The aim of this thesis is to look into the theory of the English teacher anxiety, factors and consequences that accompany this psychical disorder and to offer a solution for those situations. In the theoretical part, you can find information about the history of the teacher's profession focused mainly on the English language, where we find out how different methods have been formed through the time …více
Abstract:
Cílem této práce je nahlédnutí do teorie úzkosti učitelů anglického jazyka, faktorů a ná-sledků provázející tuto psychickou poruchu a v neposlední řadě nabídnout nějaké řešení těchto situací. V teoretické části také najdeme informace o historii učitelské profese zaměřené především na anglický jazyk, kde se dozvíme, jak se různé metody výuky formovaly během doby. Praktická část se zabývá výzkumem úzkosti …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Juríčková, Katarína. English Speaking Anxiety of English Teachers in the Czech Republic (age group 31- 40). Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe