Mgr. Jakub Marčík

Bachelor's thesis

Prostorové uspořádání školních tříd v Brně

The Spatial Arrangement of Classrooms in Brno
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá prostorovým uspořádáním tříd v Brně. Hlavními cíli jsou zmapovat, jaké druhy uspořádání se v Brně využívají a proč učitelé volí jiné než standardní uspořádání třídy. První polovina teoretické části se zabývá popisem pojmů důležitých pro pochopení vlivu prostorového uspořádání třídy a prostorovým uspořádáním ve vzdělávání. Druhá polovina teoretické části je věnovaná prostorovému …more
Abstract:
This thesis deals with the spatial arrangement of classes in Brno. The main goals are to map what kinds of arrangements are used in Brno and why teachers don´t choose standart arrangement in classroom. The first half of theoretical part deals with the explanation for terms which are importanat for understanding room arrangement in classroom and the concept of room arrangement in education. The second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Jarmila Bradová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta