Mgr. Jakub Marčík

Bakalářská práce

Prostorové uspořádání školních tříd v Brně

The Spatial Arrangement of Classrooms in Brno
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá prostorovým uspořádáním tříd v Brně. Hlavními cíli jsou zmapovat, jaké druhy uspořádání se v Brně využívají a proč učitelé volí jiné než standardní uspořádání třídy. První polovina teoretické části se zabývá popisem pojmů důležitých pro pochopení vlivu prostorového uspořádání třídy a prostorovým uspořádáním ve vzdělávání. Druhá polovina teoretické části je věnovaná prostorovému …více
Abstract:
This thesis deals with the spatial arrangement of classes in Brno. The main goals are to map what kinds of arrangements are used in Brno and why teachers don´t choose standart arrangement in classroom. The first half of theoretical part deals with the explanation for terms which are importanat for understanding room arrangement in classroom and the concept of room arrangement in education. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Bradová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta