Bc. Lenka Jíchová

Bakalářská práce

Vliv jednotlivých druhů komunikace/reklamy a komunikačního mixu na specifické cílové skupiny

Effect of Different Types of Communications / Advertising and Communications Mix to Specific Target Groups
Anotace:
Bakalářské práce se zabývá vlivem jednotlivých druhů komunikace/reklamy a komunikačního mixu na specifické cílové skupiny. Teoretická část shrnuje poznatky z odborné literatury, které jsou podstatou marketingu, marketingové komunikace, integrované marketingové komunikace, segmentace trhu a určování cílových skupin. Tyto poznatky nám pomáhají vytvořit účinnou marketingovou komunikační strategie. Praktická …více
Abstract:
This Bachelor Thesis focuses on influence of different types of communication/advertising and communication mix on specific target groups. The theoretical part sumarizes findings from professional literature that constitute the basis of marketing, marketing communication, market segmentation and focus group determining. Such findings help us create efficient marketing communication strategy. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní