Maroš Vongrej

Bakalářská práce

Využitie sociálnych sietí pre potreby ubytovacieho zariadenia

Využití sociálních sítí pro potřeby ubytovacího zařízení
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá praktickým využitím sociálních sítí pro účely propagace ubytovacího zařízení. V první části práce jsou charakterizovány pojmy marketing, internetový marketing a jeho formy. Druhá část práce se zabývá pojmy sociální sítě, sociální média a sociální graf, které jsou hlavním předmětem této bakalářské práce. Třetí část práce popisuje a v jejím závěru porovnává možnosti využití …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the practical use of social networks for the purpose of promoting accommodation facilities. The first part of the work describes the notions of marketing, internet marketing and its forms. The second part deals with the concepts of social networking, social media and social graph, which are the main subjects of this bachelor thesis. Third part describes and compares …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá praktickým využitím sociálnych sietí pre účely propagácie ubytovacieho zariadenia. V prvej časti práce sú charakterizované pojmy marketing, internetový marketing a jeho formy. Druhá časť práce sa zaoberá pojmami sociálne siete, sociálne médiá a sociálny graf, ktoré sú hlavným predmetom tejto bakalárskej práce. Tretia časť práce popisuje a v jej závere porovnáva možnosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2012
  • Vedoucí: Martin Žamberský
  • Oponent: Tomáš Bruckner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29504

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika