Mgr. Bc. Pavel KOZELKA

Diplomová práce

Diagnostika motivační struktury žáků a studentů (Ověření "On-Line Motivation Questionnaire - OMQ")

Assessment of the motivational structure of the students (Validation of the Czech form of the On-Line Motivation Questionnaire - OMQ)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá různými přístupy k diagnostice motivační struktury žáků. V teoretické části jsou popsány různé motivační koncepty. Cílem výzkumné části je vytvoření a validizace české verze dotazníku OMQ, deskripce jeho psychometrických vlastností, uvedení položkové analýzy a hodnocení reliability. Jsou použity metody OMQ, STAI, FKS a AMS. Výzkumný vzorek činí 660 probandů ve věku 14-15 let …více
Abstract:
The thesis deals with various approaches to diagnosis of motivational structure of students. The theoretical part describes the different motivational concepts. The aim of the research is the development and validation of the Czech version of the questionnaire OMQ, description of its psychometric properties, item analysis and reliability assessment. Used methods are OMQ, STAI, FKS and AMS. The research …více
 

Klíčová slova

motivace škola diagnostika
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. PhDr. František Man, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZELKA, Pavel. Diagnostika motivační struktury žáků a studentů (Ověření "On-Line Motivation Questionnaire - OMQ"). Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / PSYCHn-VKZn

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 21zejr 21zejr/2
13. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13. 5. 2013
Bulanova, L.
15. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.