Theses 

Diagnostika motivační struktury žáků a studentů (Ověření "On-Line Motivation Questionnaire - OMQ") – Mgr. Bc. Pavel KOZELKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / PSYCHn-VKZn

Mgr. Bc. Pavel KOZELKA

Diplomová práce

Diagnostika motivační struktury žáků a studentů (Ověření "On-Line Motivation Questionnaire - OMQ")

Assessment of the motivational structure of the students (Validation of the Czech form of the On-Line Motivation Questionnaire - OMQ)

Anotace: Diplomová práce se zabývá různými přístupy k diagnostice motivační struktury žáků. V teoretické části jsou popsány různé motivační koncepty. Cílem výzkumné části je vytvoření a validizace české verze dotazníku OMQ, deskripce jeho psychometrických vlastností, uvedení položkové analýzy a hodnocení reliability. Jsou použity metody OMQ, STAI, FKS a AMS. Výzkumný vzorek činí 660 probandů ve věku 14-15 let.

Abstract: The thesis deals with various approaches to diagnosis of motivational structure of students. The theoretical part describes the different motivational concepts. The aim of the research is the development and validation of the Czech version of the questionnaire OMQ, description of its psychometric properties, item analysis and reliability assessment. Used methods are OMQ, STAI, FKS and AMS. The research sample is 660 probands in age about 14-15 years.

Klíčová slova: motivace, škola, diagnostika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. František Man, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOZELKA, Pavel. Diagnostika motivační struktury žáků a studentů (Ověření "On-Line Motivation Questionnaire - OMQ"). Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 10:07, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz