Bc. Lukáš HOŘKÝ

Diplomová práce

Analýza provozu velké fotovoltaické elektrárny s výkonem větším než 1 MW

Operation analysis of photovoltaic power plant with power greater than 1 MW
Anotace:
Diplomová práce je analýzou provozu velké fotovoltaické elektrárny se zaměřením zejména na vyšetření napěťových a proudových poměrů v transformačním obvodu elektrárny. Základním nástrojem pro vyřešení úkolů zadání je matematický model, který byl sestaven pro všechny významné prvky elektrárny. Model byl dále využit pro simulaci napěťových a proudových poměrů při jednotlivých výkonových úrovních výroby …více
Abstract:
The master theses presents the analysis of the big photovoltaic power plant with focus to analyze the current and voltage situation in the transformation circuit of the plant. As the basic tool for solving of the given tasks was chosen the mathematical model of all important electrical parts of the power plant. This model was used for simulation of currents and voltages in the power plant circuit. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Lucie Noháčová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOŘKÝ, Lukáš. Analýza provozu velké fotovoltaické elektrárny s výkonem větším než 1 MW. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná elektrotechnika / Aplikovaná elektrotechnika