Mgr. Klára Vyhlídalová

Diplomová práce

Analýza opatření aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Kutná Hora se zaměřením na znevýhodněné skupiny na trhu práce

Analysis of the active labor market policy measure in the district Kutná Hora focused on disadvantaged groups in the labor market
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnotit vliv rekvalifikací na umístění jednotlivých (zejména znevýhodněných) skupin uchazečů na trh práce v okrese Kutná Hora (resp. na jejich odchod z evidence) v období ekonomického růstu, tedy v roce 2007, a v první fázi ekonomické krize, tedy v letech 2009 a 2010. V teoretické části se věnujeme problémům trhu práce a ekonomické krizi, rozvoji lidských zdrojů, resp. lidskému …více
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate the effect of retraining on the location of the individual (especially disadvantaged) groups of job seekers in the labor market in the district Kutná Hora (on their departure from the records) in a period of economic growth, the year 2007, and in the first phase of the economic crisis, in 2009 and 2010. The theoretical part is devoted to the problems of the labor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií